προγράμματα voucher,
Slider Bottom Shadow

Οι υπηρεσίες μας

Σκοπός μας είναι με την υπηρεσία jobs4me®να κάνουμε ευκολότερη τη συνάντηση Υποψηφίων που αναζητούν και  Επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας μέσα από προγράμματα voucher, προγράμματα μαθητείας, ή επιδοτούμενης απασχόλησης, ώστε η κάθε Επιχείρηση να βρει τον καταλληλότερο Υποψήφιο για την κάθε προσφερόμενη θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε προς Επιχειρήσεις και Εργοδότες είναι:

•   Ενημέρωση και υποστήριξη για την ένταξή τους σε προγράμματα voucher, προγράμματα μαθητείας και προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.

•   Δημοσίευση Αγγελιών Εργασίας για αναζήτηση προσωπικού.

•   Τοποθέτηση προσωπικού μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα χωρίς, ή με μειωμένη οικονομική εμιβάρυνση για την επιχείρηση.
 

•   Υποστήριξη για την αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού και εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων (screening βιογραφικών από online αιτήσεις, ή την βάση δεδομένων βιογραφικών που διαθέτουμε, συνεντεύξεις κλπ).
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για να ενταχθείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ένας εξειδικευμένος Σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.